ASSISTÈNCIA I SOL·LICITUDS

D’acord amb la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, us informem que les vostres dades estan incorporades al registre de les activitats de tractament “Centre de Resolució de Conflictes Empresarials de la Cambra” titularitat de la Cambra, amb la finalitat de gestionar les dades relatives a l’aplicació dels procediments de resolució alternativa de conflictes empresarials. Les dades personals es conserven durant el termini establert legalment a la normativa en vigor. No obstant això, els interessats poden exercir els drets d’oposició, accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades personals, i els altres drets reconeguts a la normativa mitjançant una sol·licitud escrita al delegat de protecció de dades personals (dpd@ccis.ad) de la Cambra. També es poden posar en contacte amb l’Agència Andorrana de Protecció de Dades Personals (APDA). Les dades personals que s’aporten mitjançant aquest formulari d’inscripció han de ser adequades, pertinents i exactes, i cal evitar que continguin dades personals de terceres persones o que no estiguin adscrites a l’activitat empresarial o comercial relativa a la finalitat del servei. Per obtenir més informació sobre les finalitats i la gestió de les dades personals es pot consultar la política de privacitat de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra.