La mediació no dona la raó, negocia solucions

cambra-1-thegem-blog-default

Com molt bé resumia Rafael Llinàs, psicòleg, professor i mediador, un referent en aquesta matèria: “La cosa no va de raó: no és tu o jo, sinó tu i jo”. La mediació no consisteix a donar la raó a una de les parts, sinó que és l’art de la negociació per donar solucions a un conflicte i resoldre de forma amistosa un problema atenent els interessos de les dues parts. L’arbitratge i la mediació són funcions que la llei de la Cambra atorga a la nostra institució. El passat mes de novembre vam ser autoritzats com a entitat de mediació i, properament, posarem en funcionament el servei de la mediació en benefici de les empreses del nostre país. La mediació és un mètode molt arrelat als Estats Units i cada cop més popular en la majoria de països europeus que s’aplica en àmbits tan diversos com el familiar, el comunitari, el sanitari, l’esportiu, el laboral i l’empresarial, entre d’altres. En el cas de la mediació empresarial, s’utilitza per donar solucions a problemes entre empreses/societats (inter-empresarial) i també per a conflictes en una organització (intra-empresarial). A través d’aquest recurs, les empreses poden gestionar conflictes interns o entre empreses evitant els costos d’un litigi, ja que la mediació troba la solució més òptima per tal d’evitar crisis reputacionals de la marca, danys en els vincles de la relació comercial o simplement un agreujament de la situació que requereix una decisió. La mediació empresarial té en compte la realitat de cada empresa i busca oferir solucions ad hoc a les demandes reals de cada negoci. Per altra banda, els conflictes poden donar-se en el pla humà de les relacions que es produeixen en el context de l’empresa. Parlem de casos tan variats i freqüents com conflictes entre el personal, dificultats de comunicació interna, resolucions amb clients insatisfets o problemes de relació entre socis. Evitar un litigi judicial suposa un estalvi de recursos i temps important per a les empreses. I el que és més rellevant, una solució amistosa que permet recuperar l’activitat operativa amb normalitat i no quedar exposat davant l’opinió pública amb impactes mediàtics no desitjats. No incórrer en costos legals i en processos de llargs terminis representen una gran oportunitat per a les organitzacions empresarials. Quan dos o més tercers accedeixen a entrar en un procés de mediació, són capaços, gràcies a la labor de l’expert -el mediador-, d’obrir les seves respectives perspectives i la seva visió del conflicte, incorporant elements de la visió de l’altra part fent així una aproximació més real del cas per trobar les solucions que donin per finalitzada la controvèrsia. La mediació ofereix multituds d’avantatges. Garanteix la flexibilitat necessària per procedir de la manera que requereixin les circumstàncies del cas, la posició i idiosincràsia de les parts. El mediador treballa conjuntament amb les parts per preservar les relacions de negoci i/o personals entre les parts i arribar així a un win-win. D’altra banda, és un recurs que permet una important optimització en temps i costos, perquè el procediment és més senzill i curt que un procediment judicial o arbitral. És privada i confidencial, fet que evita que es doni a conèixer informació privilegiada i es pugui generar algun tipus de publicitat adversa o algun altre inconvenient per a les parts. Ara, com a institució al servei de les empreses, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra assumeix el repte d’apropar la mediació a l’empresa com a alternativa per resoldre conflictes de manera ràpida i senzilla, i assolir acords satisfactoris per a totes les parts, protegint al mateix temps les relacions de negoci i personals.

*Pilar Escaler, Directora de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra

Font: Diari d’Andorra

Related Posts

Leave a comment