QUÈ FEM AL CRCE?

Oferim procediments per facilitar la resolució dels conflictes quan una de les parts és una organització o un membre d’una organització, o bé un treballador per compte propi o equiparable, i el conflicte té lloc en l’àmbit mercantil, civil o de l’empresa familiar.

(Més informació al video)

Consultes telefòniques

(+376) 809292

Necessita assistència?

Sol·liciti una mediació

Serveis de resolució de conflictes

MODALITATS

Ens especialitzem en la resolució de disputes comercials. Podem ajudar a desembussar una negociació i arribar a un acord.
Mediació
S'entén per mediació aquell sistema alternatiu de resolució de conflictes i controvèrsies, en el que dues o més parts intenten voluntàriament i per elles mateixes, aconseguir un acord amb la intervenció d'un tercer imparcial denominat mediador.


Conciliació
S'entén per conciliació aquell sistema alternatiu de resolució de conflictes i controvèrsies, en el què dues o més parts intenten voluntàriament i per elles mateixes, aconseguir un acord amb la intervenció d'un tercer imparcial denominat conciliador, qui podrà fer propostes de solució.

Fact Finding
El Fact Finding és un procediment alternatiu de resolució de conflictes de naturalesa contractual, en el qual les parts acorden sotmetre les seves diferències de caràcter tècnic a l'opinió qualificada d'un expert o perit, tot i que la seva decisió no ha de ser vinculant, excepte pacte exprés en contrari de les parts.
NOTÍCIES I NOVETATS
cambra-1-thegem-blog-default
La mediació no dona la raó, negocia solucions

L’arbitratge i la mediació són funcions que la llei de la Cambra atorga a la nostra institució. El passat mes de novembre vam ser autoritzats com a entitat de mediació i, properament, posarem en funcionament el servei de la mediació en benefici de les empreses del nostre país.